• Jednym z tzw. produktów Projektu jest platforma edukacyjno-informacyjna Spin Inkubator. Zachęcamy wszystkich o korzystania z tej wyjątkowej bazy wiedzy i jednocześnie platformy e-learningowej!

  • W marcu 2013 r. zakończyliśmy działania w ramach projektu "Model biznesowy budowy i rozwoju firm spin off". Zobaczcie, co udało nam się osiągnąć, i obejrzyjcie film podsumowujący Projekt!

  • Film podsumowuje realizacje projektu "Model biznesowy budowy i rozwoju firm SPIN OFF" realizowanego od 2011 do 2013 roku przez Collegium Mazovia, uwzględniającego zasadę równości szans na rynku pracy. Collegium Mazovia składa podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w powstanie filmu, w realizację projektu oraz szczególnie uczestnikom szkoleń, dzięki którym praca trenerów i personelu projektu była twórczą przygodą.

  • 6 lutego br. w Warszawie odbyła się konferencja „Szanse i wyzwania dla równości szans płci w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020” traktująca o zdobytych dotychczas doświadczeniach i przyszłych zadaniach w kwestiach równości szans kobiet i mężczyzn.

  • Kwestia nierówności płci w rankingach najlepszych naukowców na świecie intrygowała badaczy przez kilka ostatnich lat. Po analizie ankiety wypełnianej przez 65 państw, która przygotowała Organization for Economic Cooperation and Development, wyszło na jaw, że problem leży nie w płci, a w... geografii.