Trenerzy Moduł I

fot. stock.xchng

Pierwszy moduł wyjątkowych szkoleń realizowanych w ramach projektu "Model biznesowy budowy i rozwoju firm spin off" przez Collegium Mazovia Innowacyjną Szkołę Wyższą ruszyła w marcu 2012 r. Serdecznie zapraszamy do poznania naszych trenerów.

Są to kompetentne osoby z wieloletnim doświadczeniem zarówno w biznesie, jak i w przekazywaniu wiedzy. Zdobywany latami biznesowy know-how pozwala im tak konstruować program szkoleń, by był nie tylko komplementarny, ale także przystępny i dostosowany do panujących na rynku realiów. Dlatego bez problemu sprostali oczekiwaniom ambitnych beneficjentów naszego projektu!

 

Ilona Rajchel-Bober

Temat: Identyfikacja Pomysłów Biznesowych (warsztaty kreatywne)

Ma dwunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, warsztatów i coachingu dla odbiorców indywidualnych i biznesowych.Właścicielka firmy szkoleniowej. Jej kwalifikacje obejmują świadczenie usług doradczych, mediacyjnych i prowadzenie treningów, szkoleń oraz coachingu z zakresu zarządzania własnymi zasobami, zarządzania zespołami ludzkimi i doskonalenia umiejętności menedżerskich, komunikacji interpersonalnej, wystąpień publicznych, asertywności, zarządzania czasem, kreatywności. Prowadząc szkolenia, łączy wiedzę i doświadczenie z wrażliwością i humorem, stwarzając uczestnikom niepowtarzalne warunki do nauki przez intelektualne wyzwania, zabawę i refleksję. Interesuje się wszystkim, co dotyczy funkcjonowania ludzkiego umysłu, w celu wydobycia drzemiących w nim potencjałów.

Lucjan PaszkiewiczLucjan Paszkiewicz

Temat: Model biznesowy firmy typu spin off

Partner/dyrektor zarządzający Capful Polska. Ok. 20 lat doświadczeń jako trener i coach. Od 6 lat doradca ds. zarządzania. Studiował teologię i filozofię (KUL w Lublinie). W latach 1991−1998 kierował Społecznym LO w Bychawie k. Lublina. W latach 1998−2005 – dyrektor i członek zarządu w agencjach PR i reklamy. Specjalista i praktyk w takich obszarach, jak: efektywność osobista, komunikacja międzyludzka, kreatywne rozwiązywanie problemów/moderacja, zarządzanie zmianą, zarządzanie projektami. Ma doświadczenie w tworzeniu i wdrażaniu strategii firmowych w oparciu o planowanie scenariuszowe. Cechują go interdyscyplinarność, kreatywność i zdolność motywowania ludzi do rozwoju. Autor wielu autorskich programów i projektów dla firm i organizacji. Zainteresowania: trendwatching, planowanie scenariuszowe, zarządzanie strategiczne.

Prof. dr hab. Andrzej RabczenkoProf. dr hab. Andrzej Rabczenko

Temat: Własność intelektualna i komercjalizacja

Chemik, biochemik, biofizyk, specjalizuje się w biofizyce molekularnej i bioinformatyce. Habilitacja i profesura z zakresu biofizyki molekularnej i bioinformatyki. Pracował na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie był jednym z organizatorów Zakładu Biofizyki, następnie podjął pracę naukową w Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN. Odbywał staże naukowe w Getyndze, Cambridge i Paryżu. Był promotorem sześciu prac doktorskich. Prekursor i praktyk procesów komercjalizacji badań naukowych i wprowadzania gospodarki rynkowej w Polsce. W 1982 roku powołał do życia Dom Handlowy Nauki sp. z o. o. – pierwszy inkubator technologii i przedsiębiorczości w Polsce i jeden z pierwszych na świecie. W ramach działalności DHN powstało kilkaset nowych produktów oraz ponad sto nowych firm innowacyjnych (DHN w szczycie swojego rozwoju miał 12 samodzielnych oddziałów w głównych ośrodkach akademickich w Polsce, a w projektach uczestniczyło ok. 1,5 tysiąca osób. W latach 1994-1998 oraz w latach 2004-2008 pełnił funkcję radcy-ministra ds. nauki i technologii w Ambasadzie RP w Waszyngtonie. Przez pięć lat (1998-2003) zajmował stanowisko koordynatora Europejskich Centrów Doskonałości CEMB oraz MAMBA, a także Maria Curie Training Site. Był sekretarzem komitetów organizacyjnych dwóch międzynarodowych konferencji oraz skarbnikiem 29. Kongresu FEBS (Federation of the Societies of Biochemistry and Molecular Biology). Organizował środowiskowe konsorcjum instytucji naukowych kampusu Ochota organizowane do koordynacji działań na rzecz biotechnologii. Wynikiem jest budowane obecnie Centrum Nauki i Technologii CeNT. Przez dwa lata był również trenerem soft management szwajcarskiej firmy Gustaw Kaeser Training International. Od 2009 roku na Politechnice Warszawskiej, obecnie zajmuje stanowisko dyrektora nowo utworzonego w 2010 r. Centrum Transferu Technologii i Rozwoju Przedsiębiorczości PW.

Marek MaczugaMarek Maczuga

Temat: Pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania

Prezes zarządu Mazowieckiego Inkubatora Technologicznego. Studiował psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz zarządzanie i administrację na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. W ostatnich latach kierował spółką SP Management zajmującą się zarządzaniem projektami badawczo-rozwojowymi oraz wsparciem dla start-upów. W Mazowieckim Inkubatorze Technologicznym pełni rolę kierownika projektu, zarządza całością działań inkubatora i odpowiada za jakość prac całego zespołu. Doświadczenie zawodowe: zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi, komercjalizacja wyników projektów badawczo-rozwojowych, zakładanie start-upów opartych na nowych technologiach, inwestycje w start-up.