Zakończenie projektu "Model biznesowy budowy i rozwoju firm spin off"

Projekt szkoleniowy "Model biznesowy budowy i rozwoju firm spin off" dobiegł końca. W jego ramach Collegium Mazovia zorganizowała konferencję „Budowa współpracy nauki z biznesem w województwie mazowieckim”, przeprowadziła ponad 2000 godzin szkoleń menedżerskich dla 225 osób, a także powołała do życia portal informacyjno-edukacyjny Spin Inkubator pod adresem Spinkubator.pl. Wszystkie działania przeprowadzono zgodnie z zasadami równości szans kobiet i mężczyzn - przy zachowaniu wymaganego 70-procentowego udziału pań.

Projekt zaowocował także pierwszą firmą spin off przy Collegium Mazovia - Centrum Informacji Ślubnej FORMA Ślubna.

A oto graficzne zestawienie obrazujące te dokonania:

Dziekujemy wszystkim naszym Beneficjentom i Trenerom za inspirujące spotkania!