Co to jest spin off?

Spin off - firma założona przy instytucji edukacyjnej, której celem jest komercjalizacja wiedzy naukowej. Charakterystyczne cechy firm spin off to m.in. wykorzystywanie technologii i badań realizowanych w tej instytucji naukowej, obecność wśród założycieli studentów, pracowników naukowych lub absolwentów, a także wparcie kapitałowe ze strony uczelni. Nierzadko działalność spin off ma swój początek w inkubatorze przedsiębiorczości*.

Według danych z publikacji „Unia innowacji” z 2010 roku Polska ma słaby wskaźnik innowacyjności w porównaniu z innymi państwami UE.

Na na terenie Polski zaś słabo wypada region Mazowsza, co dodatkowo potwierdza analiza SWOT regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza 2007-2015. Właśnie dlatego to tu realizowany jest nasz projekt.

*Źródło: Piotr Tamowicz, Przedsiębiorczość akademicka: Spółki spin-off w Polsce
Ilustracja: raport "Unia innowacji", 2010 r.