Konferencja "Budowa współpracy nauki z biznesem w województwie mazowieckim"

Dzięki zaangażowaniu Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej 3 lutego 2012 r. w NoveKino w Siedlcach odbyła się konferencja pt. „Budowa współpracy nauki z biznesem w województwie mazowieckim”.

Konferencja zorganizowana została w ramach projektu "Model biznesowy budowy i rozwoju firm spin off". Jej uczestnikami byli przedstawiciele małych i średnich przedsiębiorstw, nauczyciele akademiccy, doktoranci, studenci i absolwenci z województwa mazowieckiego.
Uczestników spotkania przywitał Rektor Collegium Mazovia dr inż. Leszek Gadomski. Następnie Magdalena Sałata reprezentująca Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Projektów Unijnych zaprezentowała rodzaje wsparcia, jakie można uzyskać w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 8.2. Transfer wiedzy w 2012 r.
W dalszej części wystąpiło sześciu prelegentów z następującymi wykładami:
• Spin off jako model budowy przedsiębiorstwa opartego na wiedzy - mgr inż. arch. Mariusz Szabłowski, kanclerz Collegium Mazovia
• Inkubator technologiczny - szansa dla spin off - Marek Maczuga, prezes zarządu Mazowieckiego Inkubatora Technologicznego Sp. z o.o.
• Fińsko-polska perspektywa. Proces komercjalizacji innowacji w przedsięwzięciach spin off - Lucjan Paszkiewicz, partner/dyrektor zarządzający, Agata Bona, marketing manager, Capful Polska Sp. z o.o.
• Fińska perspektywa. Planowanie scenariuszowe jako narzędzie tworzenia strategii dla przedsięwzięć typu spin off (wykład po angielsku) - inż. Jari Puhakka, parter/dyrektor zarządzający Capful Oy Ltd. (Finlandia)
• Przedsiębiorczość akademicka – doświadczenia krajowe oraz najlepsze sprawdzone modele w Europie i w Stanach Zjednoczonych - prof. dr hab. Andrzej Rabczenko, dyrektor Centrum Transferu Technologii i Rozwoju Przedsiębiorczości, Politechnika Warszawska
• Procesy i praktyka transferu technologii z ośrodków akademickich i badawczo-rozwojowych do gospodarki - mgr inż. Adam Doliński, koordynator projektu Ekoinnowacje na Mazowszu, Centrum Transferu Technologii i Rozwoju Przedsiębiorczości, Politechnika Warszawska.

Konferencję zakończyła niezwykle ożywiona dyskusja, która stworzyła szansę nie tylko wymiany wiedzy i posiadanych doświadczeń, ale również nawiązania nowych kontaktów dających nadzieję na owocną współpracę w przyszłości. 

Zobacz także:

Program konferencji

Materiały konferencyjne

Sylwetki prelegentów

Fotogaleria z konferencji "Budowa współpracy nauki z biznesem w województwie mazowieckim"