Osoby niepełnosprawne

Projekt "Model biznesowy budowy i rozwoju firm spin off" zakłada udział osób niepełnosprawnych zarówno w konferencji, jak i w szkoleniach. Jest to działenie zgodne z priorytetami wyznaczonymi przez Komisję Europejską dla tego sektora. Celem jest włączanie oraz aktywizowanie osób z mniejszymi szansami przez wzgląd na niepełnosprawność.

Sala NoveKino, w której odbędzie się konferencja "Współpraca nauki z biznesem w województwie mazowieckim", jest w pełni dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Beneficjenci z niepełnosprawnością ruchową mogą podjąć szkolenie w Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkole Wyższej w Siedlcach (Uczelnia wyposażona jest w specjalny podjazd oraz w komfortową windę).

Osoby, które mimo orzeczenia o niepełnosprawności mogą wejść o schodach, mogą uczęszczać na szkolenia w Warszawie przy ul. Miodowej 1 (II p.), róg Krakowskiego Przedmieścia.