Partner projektu

Spółka SP Management Sp. z o.o. działa na ryku od maja 2008 r. i kontynuuje działalność gospodarczą jej właścicieli i partnerów prowadzoną od 2003 r. Trzon firmy stanowi doświadczony i kompetentny zespół ekspercki w dziedzinie badań, analiz i strategii, rozwoju produktów, usług i rozwiązań oraz wdrożeń systemów organizacyjno-technicznych.

Klientom firmy proponowane są następujące usługi:

  • usługi doradcze, badań, analiz i strategii; przede wszystkim w zakresie przygotowania inwestycji oraz rozwoju podmiotu klienta lub jego produktów,
  • wskazywanie strategii rozwoju - oferta praktycznych rozwiązań od pomysłu projektu, poprzez jego realizację, aż po ocenę jego rentowności i efektywności,
  • Wykonanie badań rozwojowych, przemysłowych i przedkonkurencyjnych w zakresie rozwoju oprogramowania,
  • zarządzanie projektami, w tym związanymi z rozwojem nowych systemów informatycznych oraz projektami badawczo-rozwojowymi,
  • pozyskiwanie dotacji unijnych dla przedsiębiorstw sektora wysokich technologii.

Klientami są przede wszystkim instytuty naukowo-badawcze, firmy sektora teleinformatycznego, szpitale, firmy konsultingowe, jak również przedstawiciele innych branż.
Firma posiada etatowych pracowników plus osoby współpracujące na zasadach zleceń, współpracuje z innymi zespołami konsultingowymi oraz partnerami biznesowymi.

Pracownicy SP Management Sp. z o.o. posiadają kilkuletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami informatycznymi, w tym dużymi projektami trwającymi do trzech lat i angażującymi wielu pracowników i wykonawców.