Spin Inkubator

Spin Inkubator jest platformą łączącą funkcje zdalnego kształcenia, bazy wiedzy oraz portalu społecznościowego. Dostępny jest dla Beneficjentów projektu „Model biznesowy budowy i rozwoju firm spin off” realizowanego przez Collegium Mazovia Innowacyjną Szkołę Wyższą. Można go znaleźć pod adresem www.spinkubator.pl. Beneficjenci projektu otrzymują unikalne login i hasło, które umożliwiają im korzystanie z części dla zalogowanych.

Funkcje dostępne dla zalogowanych Beneficjentów pozwalają na dostęp do treści wspomagających proces szkoleniowy (m.in materiałów dodatkowych) oraz do grup dyskusyjnych. Dodatkowo Spin Inkubator pozwala na konsultacje online z doradcami Projektu. Za pośrednictwem modułu e-learning Beneficjenci wykonują także zadania domowe, które zostaną sprawdzone przez trenerów.

Spin Inkubator jest częściowo dostępny dla wszystkich internautów. Zawiera blok informacyjny, gdzie publikowane są ważne wiadomości gospodarcze, interesujące artykuły oraz wywiady związane tematycznie z przedsiębiorczością, innowacyjną gospodarką oraz rynkiem pracy. W tej części portal będzie służył upowszechnianiu celów projektu.

Regulamin Spin Inkubatora

Fot.: www.stockfreeimages.com