Szkolenia Modułu I

 

Identyfikacja pomysłów biznesowych (IPB)

8 h – 1 dzień szkoleniowy

Szkolenie prowadzone było w formie warsztatów kreatywnych, podczas których trenowane były w sposób praktyczny nowo poznane narzędzia.
Uczestnicy zapoznali się z m.in: rodzajami myślenia, sposobami generowania atrakcyjnych pomysłów biznesowych, dowiedzieli się jak unikać przeszkód w twórczym myśleniu i jak stosować podstawowe techniki kreatywnego myślenia (m.in  mapa przeszkód, łańcuch poziomów, lot ptaka, burza mózgów, fantazjowanie, cudzy punkt widzenia, metafora).
Uczestnicy nauczyli się również, jak myśleć strategicznie. W ramach ćwiczeń analizowane były case studies spin offów oraz ich własne pomysły biznesowe.

Budowanie modeli biznesowych (MBF)

8 h – 1 dzień szkoleniowy

Model biznesowy to podstawa skutecznej i dochodowej działalności gospodarczej. Głównym celem tych warsztatów było przedstawienie uczestnikom podstawowych pojęć oraz ćwiczenie w praktyce narzędzi tworzenia i rozwijania modeli biznesowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek spin off.

Podczas zajęć uczestnicy poznali kluczowe terminy niezbędne do skutecznego zarządzania firmą, m.in: strategię, taktykę, model biznesowy, a także przykłady udanych modeli biznesowych oraz porażek. Rozwinęli umiejętności posługiwania się schematem 9 komponentów modelu biznesowego (wg Osterwaldera), tj. definiowania: propozycja wartości dla klienta, segmentacja klientów, definiowania kanałów dystrybucji wartości do klientów, koncepcję zarządzania relacjami z klientami, liczenie strumieni przychodów, tworzenie i rozwijanie kluczowych zasobów i kompetencji, definiowanie kluczowych działań i procesów, sieć partnerów, struktura kosztów.

Własność intelektualna i komercjalizacja (WIK)

8 h – 1 dzień szkoleniowy

Celem warsztatów było nabycie przez uczestnika praktycznej wiedzy i umiejętności związanej z komercjalizacją wyników badań naukowych oraz ochrony własności intelektualnej.

W trakcie zajęć uczestnicy dowiedzieli się jak zmaterializować pomysł - czyli jak przejść od idei do zysków, jak ocenić wartość pomysłu m.in przy pomocy NPV i IRR, jakie są formy komercjalizacji i organizacji przedsiębiorstwa, jak wygląda spółka od kuchni - czyli na co warto zwrócić uwagę w umowie spółki.
Poznali też abecadło ochrony własności intelektualnej i bardzo praktyczne podejście do ochrony, a także dowiedzieli się, jak ważny jest zespół z różnymi umiejętnościami oraz jakie są kluczowe elementy biznesplanu.

Pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania (PZZF)

8 h – 1 dzień szkoleniowy

Uczestnicy podczas zajęć zdobyli wiedzę dotyczącą źródeł i sposobów pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania na rozwój przedsiębiorstwa biznesowego w początkowej fazie. Uczestnicy poznali  charakterystykę, specyfikę, ryzyko, wymagania dokumentacyjne dotyczące: źródeł bankowych (kredytu inwestycyjnego i obrotowego, leasingu), prywatnych pożyczek, inwestorów zewnętrznych (w tym aniołów biznesu, funduszy seed i venture capital), emisji akcji (GPW, New Connect) oraz dofinansowań (m.in. na badania naukowe, przemysłowe i  prace rozwojowe, startupy czy inwestycje).