Szkolenia Modułu II

Autoprezentacja – kreowanie wizerunku managera (AKWM), Ewa Serwa-Galia

16 h – 2 dni szkoleniowe

Zajęcia prowadzone były według autorskiego pomysłu Ewy Serwy, z licznymi elementami improwizacji dostosowanej indywidualnie do grupy i uczestników. Wykorzystanie technik aktorskich odbywało się poprzez praktyczne ćwiczenia, takie jak: praca nad słowem (dykcja), panowanie nad głosem (emisja głosu), postawa ciała, ekspresja.

W trakcie warsztatów uczestnicy ćwiczyli autoprezentację, tj. efekt pierwszego wrażenia, przygotowanie merytoryczne wystąpienia, ruch sceniczny, pozytywną samoocenę, radzenie sobie z tremą, czyli metody panowania i pomniejszanie jej skutków oraz wystąpienia publiczne i pracę z mikrofonem.

Doskonalenie umiejętnośći menedżerskich (DUM), Lucjan Paszkiewicz

16 h – 2 dni szkoleniowe

Celem tego warsztatu było opracowanie mapy umiejętności menedżerskich służącej do zobrazowania narzędzi menedżerskich. Uczestnicy poznali dwie podstawowe grupy umiejętności – miękkie, czyli tzw. społeczne, oraz twarde, tzw. biznesowe, a także wzięli udział w praktycznych ćwiczeniach w zakresie każdej z omawianych umiejętności.

W trakcie zajęć poznali również podstawy systemu GTD (Gettning Things Done), czyli najnowszej i bardzo popularnej bezstresowej metody zarządzania strumieniami zadań. Zaznajomili się także z narzędziami do budowania, rozwijania i motywowania zespołów oraz określili swoją role w zespole na postawie tzw. Testu Balbina.
Poznali innowacyjne sposoby rozwiązywania problemów operacyjnych (diagram Ishikawy, 635 brainwritting, philips66, brainwritting-pool, śnieżną kulę) oraz wzięli udział w emocjonującej grze biznesowej Win-Win.

Komunikacja społeczna (KS), Robert Dołowy

16 h – 2 dni szkoleniowe

Głównym celem warsztatu było umożliwienie uczestnikom pracy nad własnymi umiejętnościami porozumiewania się z innymi i wykorzystywania efektywnej komunikacji społecznej do budowania nowych biznesów (m.in. spin off) opartych na konstruktywnych relacjach z innymi ludźmi.

Uczestnicy poznali tajniki komunikacji werbalnej i niewerbalnej, metody prezentacji i argumentacji, nauczyli się, jak usprawnić komunikację, jak interpretować i wykorzystywać sygnały mimowolne wysyłane przez rozmówcę, jak pokonywać różne przeszkody pojawiające się w trakcie procesu porozumiewania się, wreszcie jak dopasować się do każdego typu rozmówcy i umieć się z nim porozumieć.
W trakcie zajęć uczestnicy mogli wypełnić test autodiagnostycznych osobowości oraz wziąć udział w grze symulacyjnej Pozza Anchois.

Zarządzanie wizerunkiem firmy (ZWF), dr Konrad Maj

16 h – 2 dni szkoleniowe

Warsztaty miały za zadanie podnieść kompetencje uczestników w zakresie podstawowych narzędzi do budowania wizerunki firmy, w tym szczególnie:
• dotyczących wizualizacji firmy (logo, headline, haseł),
• tożsamości i osobowości marki oraz pozycjonowania,
• głównych narzędzi PR,
• reklamy oraz obsługi klienta,
• budowania komunikatu nastawionego na potrzeby klienta czy udziałowców firmy,
• negocjacji,
• radzenia sobie z krytyką, atakiem werbalnym czy roszczeniami ze strony np. dziennikarzy.
W trakcie zajęć uczestnicy projektowali strategię budowania wizerunku dla hipotetycznych lub własnych firm.