Trenerzy Modułów II i III

Robert Dołowy

Tematy: Komunikacja Społeczna (KS, Moduł II) oraz Podejmowanie Decyzji (PD, Moduł III)

Trener, menedżer Działu Szkoleń w Profesji Consulting. Absolwent Politechniki Warszawskiej i francuskich szkół zarządzania -Grandes Ecoles. Absolwent MBA w WSPiZ im. L. Koźmińskiego w Warszawie. Zdobył szerokie doświadczenie w firmach doradczych oraz w pracy w marketingu i sprzedaży na najwyższych stanowiskach kierowniczych (Royal Dutch Shell Group of Companies, Grupa Valeo). Od 15 lat freelancer, właściciel i trener firmy szkoleniowej współpracujący z innymi firmami (m.in. menadżer Działu Szkoleń w firmie Katarzyna Korpolewska Profesja Consulting). Prowadzi warsztaty interaktywne z zakresu: komunikacja, negocjacje handlowe, umiejętności menedżerskie, podejmowanie decyzji i techniki rozwiązywania problemów, zarządzanie projektami, techniki sprzedaży oraz szereg innych szkoleń. Wykładowca Szkoły Głównej Handlowej i Wyższej Szkoły Komunikowania i Mediów Społecznych.

 

Aleksander Gillner

Temat: Zarządzanie Projektami (ZP, Moduł III)

Od 1992 r. prowadzi działalność szkoleniową, szczególnie w zakresach: trening umiejętności kierowniczych, trening umiejętności sprzedażowych oraz zarządzanie projektami.

Osobiście zaplanował, przygotował i przeprowadził wiele projektów szkoleniowych i doradczych. Uczestniczył w realizacji wielkich projektów szkoleniowych dofinansowywanych z funduszy Phare, EFS w województwach mazowieckim i śląskim.
Od 20 lat prowadzi szkolenia, treningi, coaching i doradztwo w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz korporacjach - dla kadry menedżerskiej, przedstawicieli handlowych, szefów sprzedaży, kierowników zespołów projektowych, a także pracowników jednostek samorządowych.

 

 

dr Konrad Maj

Temat: Zarządzanie wizerunkiem firmy (ZWF, Moduł II)

Psycholog społeczny i trener, adiunkt w Katedrze Psychologii Społecznej SWPS w Warszawie.
W SWPS prowadzi cykl wykładów Psychologia wpływu społecznego, Psychologia społeczna oraz ćwiczenia z zakresu psychologii społecznej. Zainteresowania naukowe dotyczą perswazji, komunikacji, aktywizacji społecznej, zaufania społecznego, procesu grupowego, kooperacji i podejmowania decyzji. Autor kilkunastu artykułów naukowych z tego zakresu. Jest również wykładowcą studiów podyplomowych UW i SGH.
Prowadzi rozmaite szkolenia łączące teoretyczną i praktyczną stronę psychologii społecznej. Od 12 lat jest właścicielem firmy doradczo-szkoleniowej. Współpracuje z kilkoma agencjami reklamowymi oraz Public Relations. Specjalizuje się w szkoleniach dotyczących wizerunku, komunikacji, asertywności, negocjacji, twórczości, sprzedaży.
Stale współpracuje z Prokuraturą Generalną i Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury. Prowadzi treningi dla rzeczników prasowych sądów powszechnych oraz prokuratur.
Często występuje w mediach jako komentator oraz popularyzator psychololgii.

 

Lucjan Paszkiewicz

Tematy: Doskonalenie umiejetności menedżerskich (DUM, Moduł II) oraz Myślenie systemowe (MS, Moduł III)

Partner/dyrektor zarządzający Capful Polska. Ok. 20 lat doświadczeń jako trener i coach. Od 6 lat doradca ds. zarządzania. Studiował teologię i filozofię (KUL w Lublinie). W latach 1991−1998 kierował Społecznym LO w Bychawie k. Lublina. W latach 1998−2005 – dyrektor i członek zarządu w agencjach PR i reklamy. Specjalista i praktyk w takich obszarach, jak: efektywność osobista, komunikacja międzyludzka, kreatywne rozwiązywanie problemów/moderacja, zarządzanie zmianą, zarządzanie projektami. Ma doświadczenie w tworzeniu i wdrażaniu strategii firmowych w oparciu o planowanie scenariuszowe. Cechują go interdyscyplinarność, kreatywność i zdolność motywowania ludzi do rozwoju. Autor wielu autorskich programów i projektów dla firm i organizacji. Zainteresowania: trendwatching, planowanie scenariuszowe, zarządzanie strategiczne.

 

Ewa Pietruszczak

Temat: Budowanie relacji z otoczeniem (RRZO, Moduł III)

Trener, coach i konsultant biznesowy, partner w firmie Ellementy. Łączy dziesięcioletnie doświadczenie marketingowe w międzynarodowych korporacjach z przygotowaniem i praktyką trenerską. Projektuje i prowadzi treningi zadaniowe, które integrują bieżącą pracę operacyjną zespołu z jego rozwojem. Obszar jej zaintersowań to podnoszenie efektywności pracy zespołów, innowacyjność, komunikacja i zarządzanie zmianą.
Absolwentka Szkoły Trenerów Biznesu TROP. Pracuje w oparciu o action learning, wykorzystując elementy komunikacji opartej o dialog potrzeb (collaborative communication) i podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach (solution focus approach).

 

 

 

 

Ewa Serwa-Galia

Temat: Autoprezentacja – kreaowanie wizerunku managera (AKWM, Moduł II)

Mgr sztuki - absolwentka PWST w Krakowie, doświadczona aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna; od lat związana także z Polskim Radiem i dubbingiem filmowym. Od kilku lat prowadzi autorskie warsztaty w dziedzinie autoprezentacji z wykorzystaniem technik aktorskich. Miała okazję współpracować z: Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości, Uniwersytetami Trzeciego Wieku, Fundacją Perpetuum Mobile, a także prezentować swój autorski program podczas Kongresu Kobiet Polskich. Od lat przygotowuje kandydatów do egzaminów wstępnych do szkół teatralnych. Od 1991 jest także właścicielką prywatnej firmy, jej doświadczenia dotyczą również relacji pracodawca-pracownik.