Uczestnicy

Szkolenia

O szkoleniach można przeczytać tutaj.

Szkolenia menedżerskie w ramach projektu "Model biznesowy budowy i rozwoju form spin off" były kierowane do konkretnych grup:

By zakwalifikować się do projektu, każdy uczestnik musiał spełnić także pozostałe wymagania, czyli:

  • mieszkać (mieć meldunek) w województwie mazowieckim
  • dobrowolnie zgłosić chęć udziału w szkoleniach, składając kompletną aplikację